Гражданска Отговорност Цени

Информация за актуалните цени на застраховките

Поуките от земетресението в Перник

Добавено на | November 3, 2012 | No Comments

Ситуацията сле земетресението в Перник показва, че застраховката на домовете срещу природни бедствия, в т.ч. и земетресения, е по-скоро изключение в България. Оказва се, че собствениците на имоти напразно очакват компенсиране от държавата. Потърпевшите не срещат обещаната подкрепа, защото няма нито регламент, нито достатъчно финанси за такова безвъзмездно обезщетение. Появи се и друга дилема – тези, които все пак имат застраховка, ще получават ли и помощ от държавата. Изводът е, че застраховането на жилищата, в случая срещу земетресение, щеше да спести на жителите на Перник всички сполетяли ли ги впоследствие проблеми.
В Турция застрахованите жилища са 30%, въпреки че там има задължително имуществено застраховане, във Франция то не е задължително, но застрахованите частни имоти са над 90%. В България делът на хората, които въобще имат имуществена застраховка, е не повече от 7%. А колко от тях имат покрит риск срещу земетресение е отделен въпрос.
Въпроса е: да чакаме ли винаги някой да ни спасява или ние съзнателно да предприем мерки и да се защитим от последствията причинени от природните бедствия. Цените на застраховките на недвижимо имущество са пренебрижимо ниски спрямо проблемите които решават. Например застраховка за 100 000 лева срещу пожар и земетресние може да се закупи за 50 до 100 лв. годишна премия. Допълнителна информация можете да получите от калкулатора за застраховка имущество на сайта за онлайн застраховки www.getins.bg

Comments

Leave a Reply

Вид МПС*
Навършени години на МПС-то*
Регистрация*
Населено място*
Зелена карта*
Предназначение*
Виновни ли сте за ПТП през последните 3 години*
Собственик*
Години шофьорски стаж на водача*

Търсене