Гражданска Отговорност Цени

Информация за актуалните цени на застраховките

Автокаско промяна на договорите на застрахователните компании

Добавено на | July 8, 2011 | No Comments

На 05.07.2011 в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Кодекса за застраховането, които бяха приети от Народното събрание на 22 юни.
Забранява се поставянето на стикери на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор за автокаско. Липсата им не може да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице.

Глобата за нарушение на посочената забрана е в размер на 50 лв., а застраховател, който извърши или допусне извършването на такова нарушение, плаща имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.

В тримесечен срок от влизането в сила на закона, застрахователите трябва да променят общите условия по застрахователните полици.

Comments

Leave a Reply

Вид МПС*
Навършени години на МПС-то*
Регистрация*
Населено място*
Зелена карта*
Предназначение*
Виновни ли сте за ПТП през последните 3 години*
Собственик*
Години шофьорски стаж на водача*

Търсене