Гражданска Отговорност Цени

Информация за актуалните цени на застраховките

Гражданска отговорност – електронни полици

Добавено на | June 28, 2011 | 1 Comment

Вече има готовност за издаване на електронни полици с потвърждение на цената на задължителната застраховка на МПС „Гражданска отговорност” от ГФ. Чрез ЕИСОУКР ще се потвърждават всички данни на МПС и собственика. Тази организация в обща база данни, ще обезпечи коректните собственици на автомобили и ще им даде възможност да получат персонална цена. Същевременно, няма да има възможности за спекулация от страна на некоректни шофьори.

Тези изменения ще дадат сигурност както на застрахователите, така и на шофьорите в натоварения трафик. Практиката показва, че в големите градове цената е по-висока в сравнение с малките населени места. Това не означава, че такива автомобили не стават причина за ПТП, извън обявената територия на управление.

В процес на обсъждане е и отпадането на разсрчени застраховки Гражданска отговорност. Идеята е сигурността на шофьорите при настъпило ПТП. С приемането на еднократно платена годишна застраховка ще се засили контрола върху движещете се автомобили.

Следващата идея в застраховането е отговорността да се носи от физическото лице, а не автомобила, т.е. гражданска отговорност на шофьора, а не на колата.

Comments

One Response to “Гражданска отговорност – електронни полици”

  1. gocadmin
    July 8th, 2011 @ 11:29 am

    В България се правят застраховки само на автомобили с БГ рег. номера. Има случаи и то не един, при които се правят застраховка Гражданска отговорност и зелена карта за чужбина, с които се управлява автомобила основно в друга страна,а не в България.Наистина излиза по-евтино. Дори има случаи, в които се сменя регистрацията на цяла компания, за да се намалят разходите на фирмата.

Leave a Reply

Вид МПС*
Навършени години на МПС-то*
Регистрация*
Населено място*
Зелена карта*
Предназначение*
Виновни ли сте за ПТП през последните 3 години*
Собственик*
Години шофьорски стаж на водача*

Търсене